Pokémon GO nest / spawn

Middels onderstaande formulier kun je Pokémon nesten en spawnpunten op de website plaatsen. Uiteraard kun je ook individuele Pokémon plaatsen.

Hoe meer informatie je kunt geven hoe beter je vrienden en andere medespelers de Pokémon ook kunnen vangen!

Wij maken onder geen beding connectie met de API van Niantic. Je zult dus géén ban krijgen door je trainernaam te vermelden. Dit is puur voor de eer/credits die je dan krijgt met een vermelding.

Mocht je toch nog je naam niet willen vermelden, zou je er dan in plaats van je naam een sterretje neer kunnen zetten?

Indien wij vermoeden dat je onzin aanmeldt, word je permanent van de website gebanned. Hier heeft namelijk niemand wat aan.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone